Produktionsöversikt ArcelorMittal

Kort om ArcelorMittal Construction

Verksamhet

ArcelorMittal Construction Sverige AB erbjuder tunnplåtsprodukter och balk för byggbranschen. I våra moderna produktionsanläggningar i Karlstad och Sveg vidareförädlas stål från vårt moderbolag ArcelorMittal till innovativa totallösningar för takplåt, fasadplåt och vattenavrinning.

Affärsidé

Med tradition, styrka och kompetens, skapar vi framtiden tillsammans.

Bakgrund

ArcelorMittal Construction har sin grund i framgångsrika familjeföretag som under en trettiorsårsperiod utvecklats, förvärvats och successivt vävts samman.

Produktionen i Karlstad inleddes för drygt 40 år sedan under namnet Ekonomiplåt. Enheten i Sveg grundades 10 år senare under  bolagsnamnet Rydab. En tredje part är Örnsköldsvikföretaget Swedish Profile vars produktion efter förvärv flyttades till Karlstad 2009. Företaget antog sitt nuvarande namn, ArcelorMittal Construction Sverige AB, 2007 då ArcelorMittal gick in som ägare.  

Våra anläggningar

Vår anläggning i Karlstad tillverkar bl.a takplåt, väggplåt och balk under varumärket Armat™ liksom kundanpassade plåtkonstruktioner för tak och fasad under varumärket Arval. Här finns också vårt huvudkontor, vårt lager samt stora delar av vår kundsupport.

Även i Sveg tillverkas tak- och väggplåt men desstuom ett stort och genomtänkt program för vattenavrinning. Vi erbjuder egenproducerade hängrännor, stuprör och tillbehör i kompletta serier för alla behov.

regnvattensystem

Försäljning och distribution

Armats slutkunder finns bland plåtslagare, byggföretag och privata konsumenter. För att säkerställa service, support och rätt produktinformation marknadsförs varumärket endast via bygg- och plåtfackhandeln. Vi har ett omfattande återförsäljarnät med god tillgänglighet över hela landet.

Speciallösningar inom ramen för Arval erbjuds föreskrivande led som arkitekter, byggentreprenörer, konstruktörer samt större hus- och anläggningsentreprenörer.

Ägande

ArcelorMittal Construction Sverige AB är ett helägt dotterbolag till ArcelorMittal, världens största stålföretag.

Med koncernen bakom ryggen ges obegränsade förutsättningar att utveckla hållbara, lätthanterade produkter i material anpassade för nordiska förhållanden.

x