×

Beräkna plåten till ditt tak

Överbleck

Överbleck

Bleck anpassade för montage ovanför fönster och dörrar

Med reservation för att kulörer inte återges korrekt.

Hairplus 25µ

  • Antikvit
    9002

  • Svart
    9005

Fönsterbleck övre

Material

Lackerad stålplåt
Djup 40, 60, 80, 100, 130, 150*, 190* mm
Längd 1200, 1500, 2000 mm

* Endast i längd 2000 mm.

Våra beläggningar är byggvarudeklarerade enligt Kretsloppsrådets riktlinjer (maj 2007). Se alla våra byggvarudeklarationer här »

Hairplus 25µ