Taksäkerhet

Taket är en utsatt arbetsplats. Plåtslagare, fastighetsskötare och sotare klättrar dagligen längs taknockarna för att i regn, snö och blåst utföra sina arbeten. Säkerheten är likaså viktig för den som passerar under taket då fallande snö, is och andra partiklar kan orsaka allvarliga skador. Med rätt arrangemang för taksäkerhet reduceras riskerna väsentligt.

Armat rymmer säkerhetslösningar för alla tak och behov. På boverket.se finner du reglerna för snörrasskydd som gäller i snözonen du befinner dig i. Här finns också information om den taksäkerhet som krävs för olika taklutningar och takhöjder.

Snörasskydd Durk är ett stilrent snörasskydd som monteras med en, av oss godkänd, infästning efter det att plåten är lagd. Sammanfogas enkelt sektionsvis. Erbjuds i flera kulörer. Godkänd för infästning i plåttak om min 0,5mm.

Vår takstege är vändbar för att fungera på låglutande till branta tak. Stegen erbjuds i två moduler 1,2 samt 2,4 m. Skarvas enkelt till önskad längd. Erbjuds i flera färger. Godkänd för infästning i plåttak om min 0,5mm.

Lösa, enkla taksteg eftermonteras på takplåten. Infästning sker i plåtens profiltoppar med en, för ändamålet avsedd, skruv. Erbjuds i flera färger. Godkänd för infästning i plåttak om min 0,5 mm.

Vårt program omfattar även taksäkerhetsprodukter till lertegel, betongtegel och papptak.

Se hela sortimentet på armat.se eller konsultera våra säljare.

x