Beläggningstyper

Redan i stålverket behandlas våra väggplåtar och takplåtar med beläggningar som avgör prestanda och tålighet men också egenskaper som utseende och färg.

Armat™ erbjuder ett flertal olika beläggningstyper anpassade efter användande och externa krav.

Inom programmet erbjuds också ett nyutvecklat korrisionsskydd/varmförzinkning i en mixtur av Zink, Aluminium och Magnesium kallat ZM Evolution. Beläggningen är effektivare, ger snabbare läkning vid repskador och ett bättre skydd mot kantkorrosion.

ZM Evolution är testad och godkänd av SITAC/SP

Hairplus 25µ

Klassisk polyesterbeläggning på bas av polyesterharts är det mest ekonomiska systemet i tillämpningar med krav på korrosivitetsklass RC3. Systemet har ett primerskikt på 5µ och ett toppskikt på 20µ. Sammantaget uppnår systemet ett skikt på 25µ. 

Granite Deep Matt 35µ & Hairultra 35µ

Granite Deep Matt 35µ har en liknande uppbyggnad som Hairplus 25µ men med ett matt ytskikt. Beläggningen är därför något tjockare. Sammantaget uppnår systemet ett skikt på 35µ. Hairultra 35µ är en beläggning med liknande egenskaper men som gör det möjligt att få den fina kulören Röd Antic 78TC.

Hairexcel 60µ

Högkvalitativ beläggning med extra tjockt beläggningsskikt. Mycket god kulörhållning och reptålighet. Hairexcel består av 30µ primerskikt och därtill 30µ toppskikt. Sammantaget uppnår systemet ett skikt på 60µ. 

Granite HFX Cool 55µ

Högkvalitativ beläggning som likt Hairexcel har ett extra tjockt beläggningsskikt. Mycket god kulörhållning och reptålighet. Granite HFX Cool har sammantaget ett skikt på 55µ och benämningen "Cool" innebär att den passar utmärkt för nordiska klimat. Beläggningen appliceras endast på plåt ämnad för plåtslageriarbeten. Stålplåt AMM och AMS har denna unikt anpassade beläggning för att följsamt kunna bibehålla god vidhäftning vid bearbetning som t.ex bandtäckning och beslagstillverkning. 

GreenCoat RWS

Kvalitativ beläggning med tjockt beläggningsskikt. God kulörhållning och hög reptålighet gör att vi valt GreenCoat RWS bl.a till vårt eget regnvattensystem, då med dubbelsidig GreenCoat-beläggning. Sammantaget 35µ per sida.

Interieur 12µ

En tunn skyddslack för användning inomhus. Den enkla, tunna uppbyggnaden ger lokalen en ljusare känsla jämfört med t.ex obehandlad plåt. I den tunnare beläggningen kan vissa nyansskillnader uppstå. Intereur 12µ är vanligt förekommande t.ex på undersidan av bärande högprofiler samt som enkel insidesbeläggning på sandwichpaneler.

ZM Evolution*

Olackerad yta med endast ett tåligt metalliseringsskikt. Unikt material, utvecklat av ArcelorMittal, där ett effektivt korrosionsskikt uppnås genom en mixtur av Zink, Aluminium och Magnesium. ZM Evolution har i tester visat sig ha bättre egenskaper än sin föregångare. Sammantaget består mixturen av 120 gr/m2 (vilket motsvarar 275 gr/m2 varmförzinkning). 

Aluzink*

Olackerad yta med endast ett tåligt metalliseringsskikt. Beprövat material med goda korrosionsegenskaper, uppbyggt kring en mixtur med bl.a Aluminium och Zink. Goda självläkande egenskaper.

* Nakna olackerade material med enbart metalliseringsskikt är känsliga och kan lätt reagera vid kombinationer med felaktiga ämnen. Granska därför alltid separata anvisningar för information om vilka ämnen och produkter som bör undvikas.

Användningsområden: Tak

Organisk beläggning
ca. skikttjocklek Brukssida/Baksida
Interieur 12µ Hairplus 25µ Granite Deep Matt 35µ & Hairultra 35µ Hairexcel 60µ GreenCoat RWS
Invändig takplåt och väggplåt i normalt inomhusklimat och i normal luftfuktighet + (+) (+) (+) (+)
Utvändig takplåt och väggplåt i lantlig och normal industriatmosfär - + + (+) (+)
Sträng industriatmosfär. (Samtliga påverkande faktorer måste beaktas) - - - o o
Närhet till hav 20-3 km - o o + +
Närhet till hav < 3 km - - o + +
Hög UV-strålning - o o + +

Användningsområden: Vägg

Organisk beläggning
ca. skikttjocklek Brukssida/Baksida
Interieur 12µ Hairplus 25µ Granite Deep Matt 35µ & Hairultra 35µ Hairexcel 60µ GreenCoat RWS
Invändig takplåt och väggplåt i normalt inomhusklimat och i normal luftfuktighet + (+) (+) (+) (+)
Utvändig takplåt och väggplåt i lantlig och normal industriatmosfär - + (+) (+) (+)
Sträng industriatmosfär. (Samtliga påverkande faktorer måste beaktas) - - - o o
Närhet till hav 20-3 km - o o + +
Närhet till hav < 3 km - - o + +
Hög UV-strålning - o o + +

+ Lämplig, (+) Lämplig, men inte nödvändig, o Lämplig bara efter utvärdering, - Olämplig

x