Rätt material för varje miljö

Materialet som används i våra produkter är ofta varmförzinkad stålplåt i olika godstjocklekar, beläggningar och kulörer. Materialet ges olika egenskaper beroende på var det ska användas.

Mjukare kvalitet rekommenderas när plåten ska bearbetas vid t ex bandtäckning. För tillverkning av exempelvis nockplåt och vindskivor bör däremot plåten hålla en hårdare kvalitet. I de allra flesta miljöer fungerar den varmförzinkade stålplåten utmärkt. Ligger däremot fastigheten i en miljö med salthaltig och fuktig luft är en lackerad aluminiumplåt ett bättre val.

Genom att i olika skikt behandla grundmaterialet erhålls en prestanda som klarar alla tänkbara miljöpåfrestningar och kvalitetskrav.

Stålplåt

Flertalet Armat-plåtar har en kärna av högkvalitativ stålplåt. Stålets kvalitet och tjocklek väljs utifrån önskade egenskaper.

Uppbyggnad takplåt

Uppbyggnad stålplåt

Närmast kärnan läggs ett modernt korrosionsionsskydd som består av en mix av bla. zink, aluminuim och magnesium.

Korrosionsskyddet följs av ett passiveringsskikt, ett primerskikt och ytterst ett toppskikt i någon av våra egenutvecklade beläggningar. Beläggningen avgör plåtens utseende men också tåligheten mot repor och slitage.

Uppbyggnaden av plåtens baksida har en liknande struktur med korrosionsskydd, primer och en något tunnare baksideslack.

AMM och AMS

AMM och AMS ger namn åt en ny generation plan- och bandtäckningsplåt tillverkat av ArcelorMittal.

Materialen har ett tjockare toppskikt än övriga beläggningar och garanterar ökad slitstyrka och bättre motståndskraft mot väderpåfrestningar.

På samtliga AMM- och AMS-produkter lämnas 20 års garanti.

Aluminium

Aluminium är ett utmärkt alternativ i miljöer med salthaltig och fuktig luft. Aluminiumtaket har en uppbyggnad som påminner om stålplåtens.

Uppbyggnad aluminium

Uppbyggnad aluminium

Skillnaden ligger i skiktet närmast kärnan där aluminium inte kräver samma korrosionsskydd.

AM Galant takprofil

x