×

Beräkna plåten till ditt tak

Sandwichpanel

Sandwichpanel

ArcelorMittal Construction erbjuder marknadens bredaste sortiment av sandwichpaneler för tak och fasader. Stenullspaneler och PIR-skummade paneler kan levereras med ett stort antal ytbehandlingar och färger som standard. På förfrågan erbjuds än fler beläggningar och hela vårt färgprogram Colorissime med över 100 färgvarianter.

PIR-skummade paneler eller stenullspaneler

Valfriheten är viktig. Vi vill kunna erbjuda det som passar bäst för varje projekt. Vårt program innehåller därför lösningar baserade på såväl PIR-skummade paneler som stensullspaneler.

PIR-skummade paneler

PIR – Polyisocyanurat – är ett unikt material där isoleringens tjocklek kan minskas till nästan hälften jämfört andra paneltyper. ArcelorMittal Projekt erbjuder ett brett sortiment med avseende på design, energi- och brandegenskaper.

Stenullspaneler

Stenullspanelen har en kärna av mineralull samt en attraktiv ut- och insida i stålplåt. Stenullspaneler erbjuds i en rad varianter sett till brandklassning, värmeisolering och utseende.

 

Läs mer på www.arcelormittalprojekt.se/produkter

Våra beläggningar är byggvarudeklarerade enligt Kretsloppsrådets riktlinjer (maj 2007). Se alla våra byggvarudeklarationer här »

 

BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att produkten klarar BASTA-kriterierna för miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se.

iQ+ system-paneler

PIR-skummade paneler

Stenullspaneler

x