Utbildning i Kungshamn

Under några härliga vårdagar deltog vårt säljteam i en utbildning med syfte att fördjupa vår kunskap om försäljning av komplexa projekt.

Vi på Armat erbjuder våra återförsäljare möjligheten att sälja komplexa projekt. Det ställer krav på vår förmåga att ge stöttning under försäljningsprocessen.

Utbildningen i Kungshamn gav oss möjlighet att vidareutveckla viktig kunskap kopplat till försäljning av projekt. Under utbildningstillfället har vi bland annat förfinat våra rutiner gällande inhämtning av underlag, dimensionering av bärande högprofil och lastfall samt framtagning och presentation av offerter. Utöver kunskapsutvecklingen utbytte vi tankar och idéer kring hur vi kan förbättra oss ytterligare. Innan det var dags för oss att vända hem igen gjorde vi ett besök till vår panelfabrik i Kungshamn.

x