Stenullspanel vägg

Vi leverererar paneler isolerade med stenull för liggande montering med densiteten 85 kg/m³ som standard.

Kvaliteten har optimerats för värmeisolering (U-värde) och vikt. Om ökad bärkraft krävs kan panelerna levereras med mineralull 100 kg/m³ eller 120 kg/m³. 

x