Beslag och tillbehör

Med rätt beslag, infästningsdetaljer och tillbehör optimeras monteringen av plåttak, takpanneplåt och väggplåt. Matchande plåtar och beslag verkar för att taket håller tätt i alla väderlekar och når sin maximala livslängd.

Armat tillbehörs- och infästningsprogram rymmer nockplåt, vindskiveplåt, fotplåt och ränndalsplåt liksom ståndskivor och brottslist. Beslagen är anpassade till respektive profil, vare sig du valt en exklusiv tegelliknande takpanna eller en enklare profil för t.ex. en ladugårdsbyggnad.

Monteringen är enkel och vi hjälper dig med utförliga monteringsanvisningar för respektive profil. 

x