Stålets miljönytta

Stål är för många ett smutsigt material. Enorma och bullriga maskiner används i gruvor och stora stålverk som matar fram tonvis av stål som smälts ned, formas och fraktas i energikrävande processer. Mycket av detta är sant. Samtidigt som en betydande del av stålets verkliga miljönytta missas; stål kan ingå i ett cirkulärt kretslopp.

Lång livslängd och möjlighet att återvinnas till 100 % med potential för att återanvändas flera gånger innan återvinning, gör stålet till framtidens material. Det fantastiska är att ju mer stål som kommer i omlopp, desto större är potentialen att återvinna. Stålet blir på så vis ännu mer miljövänligt. En positiv återkoppling som blir bättre ju längre tiden går!

I en stålprodukts livscykel från ArcelorMittal Construction sker majoriteten av miljöpåverkan vid gruvarbete och stålproduktion. Lyckas stålet återbrukas i hög grad efter dess livscykel besparas miljön på den potentiella miljöpåverkan som stålet annars kan ha vid nyproduktion. Cirkulära materialcykler är därför fullt möjliga och ett måste för framtidens nollvisioner.

Hur når vi dit? Genom att fler väljer stål!

x