Service från Armat

Arbetsmiljö

Bra arbetsmiljö är för oss en arbetsplats där medarbetare trivs och tycker om att gå till jobbet. En arbetsplats med god stämning där arbetsuppgifterna känns stimulerande och där arbetsskador och olycksfall är sällsynta.

Vi är certifierade enligt OHSAS 18001 vilket vidimerar att vi har ett ledningssystem för arbetsmiljön som uppfyller EU:s normer.

Arbetsmiljöpolicy

ArcelorMittal Constructions arbetsmiljöpolicy grundar sig på aktuell lagstiftning, vår koncerngemensamma hälso- och säkerhetspolicy samt i våra värderingar.

Genom att integrera detta i det dagliga arbetet och i allt vi gör skapas en sund och säker arbetsplats där våra medarbetare kan utvecklas och på ett säkert sätt medverka till hög produktkvalitet, ökad lönsamhet, hög kundtillfredsställelse och förebyggande av ohälsa.

Att känna motivation för sitt arbete är grundläggande för en god hälsa. Genom ett konsekvent och tydligt ledarskap ska vi främja säkerhet på alla nivåer, skapa insikt om att vårt beteende är avgörande samt att alla olyckor och ohälsa kan förebyggas. För att våra medarbetare på alla nivåer ska kunna ta sitt hälso- och säkerhetsansvar ska de ges förutsättningar att:

  • känna till verksamhetens mål och vision
  • förstå sin roll och betydelsen av det egna arbetet
  • kunna påverka sin egen arbetssituation
  • känna ansvar för sin uppgift och ha de befogenheter som krävs
  • utveckla sin kompetens
  • ta sitt hälsoansvar

Medarberare Tunnplåtsproduktion

Vi ska aktivt och systematisk arbeta med ständiga förbättringar. Cheferna samordnar och driver det löpande arbetsmiljöarbetet och skapar en god och säker arbetsmiljö genom medverkan och medansvar från medarbetarna.

Arbetet planeras och följs upp i nära samarbete mellan ledning och medarbetare med stöd av koncerngemensamma specialistfunktioner och företagshälsovård.


Certifikat 18001

Klicka på bilden för att ladda ner

x