Medarbetare som tar ansvar

Ett gemensamt ansvar att bära

ArcelorMittal-koncernen har ett grundmurat rykte över hela världen om ärlighet och integritet i förvaltningspraxis och affärstransaktioner.

För att upprätthålla vårt goda anseende är det viktigt att varje medarbetare förstår våra grundläggande värderingar och våra etiska och juridiska skyldigheter.

Vår Code of Conduct ger oss vägledning kring hur vi ska förhålla oss till vår omvärld och riktlinjer för hur vi ska hantera konkreta situationer med avseende på bl.a

  • Lagar och policys
  • Intressekonflikter
  • Affärsbemötande
  • Varsamhet med företagets egendom
  • Bemötande mot medarbetare

Koncernens Code of Business Conduct återges i sin helhet i den bifogade PDF-filen (engelska). 


Code of business conduct

Klicka för att ladda ner

x