Sinus från ArcelorMittal Construction

Bra start för Sinusprofiler

Våra sinusformade profiler har blivit en succé. Sinus 27T för tak och Sinus 27V för vägg är attraktiva, populära plåtprofiler väl lämpade vid såväl nybyggnation som renovering.

Väggplåten kan monteras på fasaden stående alternativt liggande. Takplåten monteras med extra våg överlapp.

x