×

Beräkna plåten till ditt tak

KONISOL

KONISOL

Rostangrepp, mögel och röta är skador som ofta har sin grund i kondensbildning. Ett vanligt problem i lager och andra oisolerade lokaler med plåttak är kondensdropp från taket. Något som många gånger leder till produktskador som i sin tur leder till okalkylerade kostnader. KONISOL kondensskydd hjälper dig att undvika problemet.

KONISOL – ett oändligt transportsystem för kondensvatten

KONISOL är en vattenbindande, sammetsliknande beläggning som består av nylonfibrer. Materialet i sig självt är icke-absorberande, vattnet binds istället kapillärt mellan fibrerna. På ett tak utan lutning tar KONISOL upp 350-400 gram vatten per m2. När taket lutar (> 3°) transporterar KONISOL vattnet längs taket ut till takfot eller ändöverlapp. Eftersom vattnet transporteras i beläggningen, rinner det förbi åsar av såväl stål som trä utan att avrinning sker. Ett oändligt system!

Tjocklek 1 mm.
Absorption Taklutning < 3° 350-400 g/m2. När taket lutar > 3°– ett transporterande system. 
Vikt 100-125 g/m2
Brand Flamsäkert ytskikt klass 1.
Kyla Frostsäkert. 
Röta KONISOL är ett konstfibermaterial och angrips inte av rötsvamp.
Tvättbarhet Tål högtryckstvätt 10 NPa på 50 cm avstånd. Kan också rengöras med skurborste. 
Slip- och repstyrka Bra. Hanteras som vanlig byggplåt. 
Vidhäftning Jämförbar med lacken på byggplåt. 

För mer information se vårt faktablad: Armat Kondensskydd KONISOL

x