Nova Stucco utgår

Beläggningen Nova Stucco kommer att utgå ur vårt sortiment. I dagsläget har vi inga planer på att ersätta med någon annan liknande produkt. Anledningen till att vi tar bort beläggningen är att vi har en vikande efterfrågan.

x