iQ+ System från ArcelorMittal Construction har alla svar

ArcelorMittal Construction har satt miljön i fokus för sitt nya produktutvecklingsprogram med lanseringen av en ny generation högpresterande byggsystem, det nya iQ+-systemet.

De nya isolerade sandwichpanelerna Ondatherm iQ+, Promisol iQ+ och Frigotherm iQ+ erbjuder förbättrad termisk prestanda och optimal lufttäthet för att minska energiförbrukningen i byggnader. Detta genom ett nytt recept på skummet och en mer hållbar metallisk ytbeläggning som begränsar dess ekologiska fotavtryck.

Var och en av de nya panelerna har lambda-värden på endast 0,018 W/m.K vilket gör dem till ett idealiskt val för projekt där värmeeffektivitet är primärt. De presenteras även med ett monteringssystem och smart tätning för luftläckage vilket optimerar lufttätheten och har potential att öka byggnadens energieffektivitet med 25% jämfört med andra konstruktionslösningar.

Som ett resultat av ArcelorMittal Constructions nya, termiskt effektivare, ämnesinnehåll i iQ+-systemets skum, har panelerna minskat i tjocklek med 15% utan att det påverkar deras prestanda. Det betyder att för varje 2 000 m2 av paneler som tillverkas med en tjocklek av 120 mm istället för 140 mm krävs 1,6 ton mindre skum och 50 kg mindre stål (från beslag, skruvar, m.m.). ArcelorMittal Construction uppskattar att detta, i kombination med en uppenbar effektivisering av transportkostnader, innebär en imponerande minskad klimatpåverkan med 4 000 kg koldioxid (CO2) för varje 2 000 m² levererad panel.

Genom att byta till sin beprövade galvaniseringsprocess via den metalliska ytbeläggningen ZMevolution® för panelerna har ArcelorMittal Construction minskat mängden koldioxid med enorma 46% per kg stål som galvaniseras.

ZMevolution® använder en varmförzinkningsprocess bestående av zink, aluminium och magnesium, istället för bara zink. Detta ger ett antal viktiga fördelar jämfört med ren zinkbeläggning inklusive exceptionell ytkvalitet, bättre korrosionsskydd och en mer slitstark estetik. I och med en lägre vikt jämfört med zink förbättras appliceringsprocessen för organiska (färgbelagda) beläggningar, som återigen bidrar till en total minskning av transportkostnader.

Fokuset på hållbarhet förklaras av en talesman från ArcelorMittal: ”Det har förmodligen aldrig varit ett mer brådskande behov av att utveckla energieffektiva lösningar med låga koldioxidutsläpp för byggnader. Vi tar vår roll på allvar och den nya generation paneler är bara det senaste exemplet på hur hårt vi arbetar för att agera.”

De nya Ondatherm iQ+, Promisol iQ+ och Frigotherm iQ+ uppfyller alla nyckelkrav från en kravställare med en B, s1-d0 brandklass och tjocklekar från 80 - 200 mm.

Panelerna kommer även med bevisade fördelar för att köpa direkt från ArcelorMittal Construction, som har sin egen integrerade leveranskedja och produktionsanläggningar i hela Europa. Detta inkluderar en flexibel produktportfölj och korta ledtider.

ArcelorMittal Construction menar på att dessa högpresterande, hållbara och lufttäta paneler låser upp framtiden för byggbranschen.

Läs mer om iQ+  System i vår broschyr »

x