Bra produktinformation ger oss Vilma release 2.6!

För att säkra tillgången på bra och korrekt produktinformation har branschorganisationen Byggmaterialhandlarna utvecklat en standard för sina leverantörer.

Informationsstandarden Vilma release ger ett regelverk kring produktinformationens innehåll och form. Leverantörens informationsflöde värderas och graderas – i samarbete med databasinnehavaren Finfo – utifrån fem nivåer/releaser med benämningarna 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 och 2.6. Vilma 2.1 är en obligatorisk nivå med basal grunddata kring produkten. Nya Vilma 2.6 kräver betydligt mer, inte minst kring hållbarhet och miljö. För certifiering enligt 2.6 krävs information som bl.a säkerhetsdatablad, innehåll av kandidatämnen, hormonstörande ämnen, sprängämnen, klimatdata och sista förbrukningsdag för produkter.

Efter värdering och validering av informationsflödets innehåll och kvalitet har ArcelorMittal Construction glädjande nog godkänts enligt Vilma release 2.6. Certifieringen ger oss hösta betyg och ett kvitto på att våra kunder inom byggmaterialhandeln får den information som de förtjänar.

x