×

Beräkna plåten till ditt tak

Galv

Galv

Med reservation för att kulörer inte återges korrekt.

Omålad beläggning

  • Galv Z275

Våra beläggningar är byggvarudeklarerade enligt Kretsloppsrådets riktlinjer (maj 2007). Se alla våra byggvarudeklarationer här »

Galv Z275