×

Beräkna plåten till ditt tak

Nockplåt

Nockplåt

175/175/2000 mm

För mer information se vår pdf för Tillbehör

Våra beläggningar är byggvarudeklarerade enligt Kretsloppsrådets riktlinjer (maj 2007). Se alla våra byggvarudeklarationer här »

Hairplus 25µ

Hairexcel 60µ

Interieur 12µ

Granite Deep Matt 35µ

Granite HFX Cool 55µ

Aluzink 185

Magnelis ZM310

ZM Evolution 120