×

Beräkna plåten till ditt tak

Ståndskiva försänkt AMG

Ståndskiva försänkt AMG

130x145 mm.

För mer information var god att se vår PDF: Monteringsanvisning AM Galant 510

Ståndskiva Försänkt AMG Profildata

Våra beläggningar är byggvarudeklarerade enligt Kretsloppsrådets riktlinjer (maj 2007). Se alla våra byggvarudeklarationer här »

Granite HFX Cool 55µ

Aluzink 185