Nyansförändring i mattpolyester

SSAB, vår råvaruleverantör av beläggningen mattpolyester, har valt att sluta tillverka densamma. Det nya alternativet från SSAB är inte lika matt som vi önskat. Vi har haft ett lager på SSAB-materialet men kommer nu att fasa över till ArcelorMittal Flat Carbons mattpolyester, som är likvärdig.

I samband med förändringen har en mindre skillnad i nyans och beläggningsstruktur kunnat upptäckas jämfört med vår tidigare sålda mattpolyester. De upptäckta förändringarna gäller enbart kulörerna svart och tegelröd.

Beläggningen används vanligtvis till tegelprofilerade tak som Ambassador, Solstad och Originaltaket.

För att undvika missnöjda slutkunder är vi tacksamma om ni som partner, vid försäljning av mattpolysterbelagda tak, kontrollerar om plåtköptet avser komplettering. Kunden bör i så fall informeras om nyansskillnaden.

x