Monteringsanvisning Galant

Nya mått för nockplåten AM Galant

Nya mått har införts för infästning av nockplåt på sadeltak för AM Galant. Det tidigare avståndet 600 mm har ersatts av 300 mm.

Förändringen föranleder justeringar i vår monteringsanvisning. Ladda ner den nya här eller under Monteringsanvisningar.

x