Tak med takgenomföring

Nu levererar vi takgenomföring från Vilpe!

Vi har fått äran att leverera Vilpes produkter till bygghandel och våra projektkunder. 

Till att börja med kommer ArcelorMittal att lagerhålla takgenomföringar för alla de vanligaste taktyperna. Detta medför en smidigare logistiklösning, då samleverans kan ske med övriga produkter från ArcelorMittal. Vi kan leverera hela Vilpes sortiment mot förfrågan och leveranstiden kommer inte påverkas nämnvärt. Allteftersom efterfrågan ökar kommer lagerförda artiklar att utökas.

För att underlätta för kunden har Vilpe tagit fram kompletta Villapaket. I Villapaketen ingår alla nödvändiga komponenter för att göra en tät och hållbar genomföring. Vi lagerför genomföringar för klassiska takpannor, papptäckning, takplåt och bandtäckning, i de tre vanligaste kulörerna.

VILLALUFTNING

För att slippa vakuumproblematik i avloppsystemet behöver ett hushåll ha en avluftning. För att få bästa effekt behöver avluftningen sitta uppe på taket. För betongpannetak finns en mer kompakt lösning, vilket ger ett diskretare intryck.

Villahuv

Frånluftshuven används i bostäder med värmeåtervinningsaggregat samt för spisfläkt med intern motor. Huvudsyftet är att föra ut syrefattig och smutsig luft från bostaden.

Villafläkt

Takfläkten används i bostäder där det inte finns ett naturligt självdrag. Fläkten sätts på taket och styrs via exempelvis fläktkåpan. Fläkten kan även kompletteras med ett antal givare för styrning mot Koldioxid och fukt.

Lagerförande kunder

För de kunder som är intresserade av att lagerlägga takgenomföringar, finns ett kostnadsfritt butiksställ med exempelprodukter och broschyrer. Utöver detta kommer utbildning genomföras, där behovet finns. Kontakta någon av våra säljare, så berättar vi mer. 

Läs mer i vår Broschyr

x