Taksäkerhet i Magnelis

Miljövänlig taksäkerhet i Magnelis®

Tillsammans med vår leverantör CW Lundbergs introducerar vi under vintern ett program av taksäkerhetsprodukter tillverkade i Magnelis®. Till sortimentet hör bl.a takstegar, gångbryggor, snörasskydd och räcken.

Oslagbart korrosionsskydd

Magnelis® är en magnesiumbaserad metallbeläggning med upp till 10 gånger bättre korrosionsmotstånd jämfört med varmförzinkade beläggningar. Materialet är därför ett utmärkt alternativ i tuffa miljöer både utomhus och inomhus där andra metallbelagda material helt enkelt inte räcker till. 

Magnelis® är testad och godkänd av SITAC för användning i miljöer upp till Korrosivitetsklass C5 (20 år).

Bra miljöval

CW Lundbergs produkter är utvecklade och producerad med fokus på miljön. Användandet av Magnelis® reducerar avrinningshastigheten av zink med 75% jämfört med vanlig zinkplåt. I praktiken innebär detta att mindre zink löses upp från produkterna och sprid till den omgivande miljö. Att klippkanter självläker undanröjer dessutom behovet av annan resurskrävande ytbehandling.

x