Förändringar i vår organisation

En organisationsförändring har nyligen genomförts vilket innebär omstruktureringar inom de nordiska bolagens ledning. Knut H Helle, Daglig Leder för koncernens norska enhet, är sedan 7 oktober VD även för den svenska verksamheten.

x