Svensk Byggplåt webbplatsen

Allt ljus på byggnadsplåt

Nu skrivs historia i byggbranschen. För första gången någonsin går nämligen leverantörer, grossister och plåtslagare ihop och bildar branschorganisationen Svensk Byggplåt.

Syftet med organisationen är att aktivt arbeta för att stärka och lyfta fram plåtens unika och förträffliga fördelar som byggnadsmaterial samt att underlätta hela projekterings- och byggprocessen för den som väljer byggnadsplåt.

– Framtidens byggande ställer högre krav på miljö, hållbarhet och flexibilitet. Byggnadsplåten har just alla de förutsättningarna. Vi vill att fler ska upptäcka byggplåtens möjligheter och fördelar och uppdatera den allmänna synen på byggplåt, säger Svensk Byggplåts ordförande Johan Lindström, tillika VD för Entreprenörföretagen.

Tankarna på en organisation av den här typen har grott länge och för snart ett år sedan började planerna ta form. Svensk Byggplåt kommer att arbeta på ett sätt som ungefär motsvarar organisationer och föreningar som SPEF och Svensk Ventilation.

– Tanken med Svensk Byggplåt är att vi aktivt ska arbeta för att stärka och lyfta fram plåtens unika fördelar som byggnadsmaterial. Vi vill helt enkelt se mer plåt på svenska byggnaders tak och fasader, säger Johan Lindström.

Den nya branschorganisationen kommer framöver att synas i en mängd olika kanaler och sammanhang.

Startskottet var hemsidan www.svenskbyggplat.se som lanserades den 31 augusti. En digital portal för byggnadsplåt med inspiration och samlad information om material och produkter liksom guider för arkitekter, husägare, byggherrar, fastighetsägare med flera.

Svensk Byggplåt representeras av i stort sett alla Sveriges ledande leverantörer inom byggplåt samt Entreprenörföretagen, som med sina 950 medlemsföretag inrymmer runt 4 000 professionella och hantverksskickliga plåtslagare.

I slutet av september lanserar Svensk Byggplåt ett nytt arkitekturmagasin med fokus på metall i arkitekturen. Målet är att inspirera och informera arkitekter, fastighetsägare och byggherrar om byggnadsplåtens möjligheter och fördelar.

Det är vi som är Svensk Byggplåt:

 • ArcelorMittal
 • Bevego
 • Dala-Profil
 • Entreprenörföretagen
 • IB-Metall
 • Lindab
 • Outokumpu
 • Plannja
 • Prefa
 • Rheinzink
 • SSAB

Svensk Byggplåt logotype

x