Allmän information om Covid-19 till samarbetspartner 2020-05-19

ArcelorMittal Construction följer utvecklingen och vidtar åtgärder rekommenderade av berörda myndigheter för att i största möjliga utsträckning bidra till att smittspridning inte sker.

Effekten av de europeiska restriktionerna kombinerat med hög efterfrågan gör att våra leveranstider i vissa fall är längre än normalt. Vi följer noggrant utvecklingen i omvärlden för att minimera risk för störningar men bedömer i nuläget att vi successivt kommer att återgå till normala leveranstider under kommande veckor.

Vi beklagar den uppkomna situationen och hoppas på ert överseende i dessa utmanande tider.

Information uppdateras löpande.

x