Allmän information om Covid-19 till samarbetspartner 2020-03-20

ArcelorMittal Construction följer utvecklingen och vidtar åtgärder rekommenderade av berörda myndigheter för att i största möjliga utsträckning bidra till att smittspridning inte sker.

Alla producerande enheter och övrig organisation i Sverige, som förser den skandinaviska marknaden, fungerar som vanligt och i dagsläget föreligger inga störningar för enheterna. Vi följer noggrant utvecklingen i omvärlden för att minimera risk för störningar.

Restriktioner som införts av regeringar i europeiska länder har påverkan på vår förmåga att hålla leveranstid från fabriker i företrädesvis Frankrike och Belgien där det i förkommande fall kan bli förseningar och/eller att order måste flyttas till alternativa produktionsenheter.

ArcelorMittal Construction har även valt att införa egna riktlinjer kring möten och resor. Kundbesök kommer att minimeras och kommer i de fall det är möjligt styras om till virtuella möten, såsom skype.
I de fall ArcelorMittal Construction måste ta emot besökare, där mötet är av kritisk karaktär, kommer besökarna behöva fylla i en hälsodeklaration. 

Information uppdateras löpande.