- Jag hjälper dig hitta rätt i miljöfrågorna

Vi märker det i den dagliga dialogen med våra kunder. Intresset för hållbart byggande växer. Ökad fokusering på miljön ställer också nya krav på dig som deltar i byggprocessen.

Frågor om hållbarhet och miljö blir en allt viktigare del av byggbeställarens kravspecifikation. Regelverket är komplext och det krävs kunskap för att kunna förstå och möta kraven.

Hos oss ges hållbarhetsfrågorna alltid högsta prioritet. Majoriteten av våra produkter är betygsatta enligt byggbranschens bedömningssystem.

Vi satsar också målmedvetet på att bygga upp en miljökompetens som både vi och du som kund kan dra nytta av.

Hör av dig till mig eller din säljare när du behöver råd och stöd kring byggprocessens miljöfrågor. Självklart hjälper vi dig även med nödvändig miljödokumentation vid köp av våra produkter.

Välkommen till ArcelorMittal Construction. Låt oss tillsammans arbeta för ett hållbart byggande.

Här hittar du mer kring vårt hållbarhetsarbete samt BVD:er och EPD:er för nedladdning

GUSTAV GREEN
Miljöingenjör
ArcelorMittal Construction