Byggvarudeklarationer (BVD)

Byggvarudeklarationer (BVD) är ett sätt för byggbranschens materialleverantörer att deklarera sina produkters ämnesinnehåll. Kraven blir tuffare. Det är fler byggnader som ska byggas för att vara så energisnåla som möjligt och utan miljö- och hälsofarliga ämnen vid tillverkning. Allt ur ett livscykelperspektiv.

Vi arbetar aktivt med att påverka våra underleverantörer till giftfri produktion för att kunna presentera ämnesinnehållet i samtliga av våra och våra underleverantörers produkter. 

Vi har valt att dela in våra byggvarudeklarationer i majoritet utifrån våra beläggningar. Ni når samtliga byggvarudeklarationer på vår Ladda Ner-sida.

Miljöbedömning

Byggvarudeklarationerna används även i flera av byggbranschens miljöbedömningssystem för materialleverantörer och är ett måste vid betygsättning av olika hållbarhetsprestanda. 

Våra produkter och beläggningar miljöbedöms kontinuerligt. Kraven varierar beroende på byggen och därför finns det flera bedömningssystem som tar hänsyn till olika hållbarhetsrelaterade aspekter. I dagsläget är vi anslutna till tre olika system: ByggvarubedömningenSundaHus och BASTA*. Klicka gärna in på respektive system för att läsa mer om vad som bedöms och vad varje systems betyg står för.

För att se betyget och vart våra beläggningar och produkter är listade, finns det en flik kallat Miljöbedömningar på varje produktsida. Klicka gärna in och kolla för att Ni ska kunna göra medvetna materialval!

*En registrering i BASTA-systemet innebär att vi kan styrka att produkten uppfyller BASTA-systemets kriterier för den aktuella betygsnivån. Se www.bastaonline.se för information om systemets kriterier och betyg samt se produktens aktuella registreringsstatus.

Lugn, vi hjälper dig

Kraven på dokumentation och bedömningar kan vara en djungel. Vi hjälper vi dig med den information som behövs från våra produkter utifrån din kravspecifikation.

Har du funderingar kring byggvarudeklarationer, miljövarudeklarationer eller annat som berör miljö- eller hållbarhetsfrågor? Kontakta oss!

Mail: miljo-se@arcelormittal.com

BVD3 Polyester 25my

Klicka på bilden för att ladda ner BVD för Polyester 25μ (Hairplus 25μ).

Fler BVD:er finns under fliken Ladda Ner.

x