TP 127i (innertak)

TP 127i (innertak)

TP 127I är ett utmärkt alternativ som innertak i varma miljöer som köpcentran, lagerlokaler, industri- och arenabyggnader.

Profilen vänds med breda profiltoppar uppåt och ger på så vis stöd för intilliggande isolering. Skarvning sker i profilbotten.

Kontakta våra säljare eller konstruktörer för vägledning. 

Med reservation för att kulörer inte återges korrekt.

Interiör 12μ

  • Vit

Beläggning

  • Galv

 Profildata

Material Varmförzinkad lackerad stålplåt / Galv
Tjocklek 0,70 – 1,50 mm
Vikt 8,58 – 18,39 kg/m2
Täckande bredd 960 mm
Längd 1500-15000 mm (K)

Ladda ner vårt faktablad TP127.pdf för ytterligare information. Se övriga faktablad under Ladda ner.

Våra beläggningar är byggvarudeklarerade enligt Kretsloppsrådets riktlinjer (maj 2007). Se alla våra byggvarudeklarationer här »