Servicestopp AM Galant 510

Servicestopp på AM Galant 510

Vårt smarta klicktak AM Galant har blivit en succé. Så pass lyckosamt att vår maskin behöver servas.

Under V39 genomförs nödvändig service. Dina leveranser kommer att påverkas.

V38 - Sista leverans onsdag
V39 - Ingen leverans
V40 - Leverans från torsdag

För att undvika störningar ber vi dig planera dina plåtinköp i tid!