Nyansförändring i mattpolyester

Nyansförändring i mattpolyester

SSAB, vår råvaruleverantör av beläggningen mattpolyester, har i samband med sammangåendet med Rukki lagt sin tidigare lackeringsenhet av råmaterialet i Finland.

I samband med förändringen har en mindre skillnad i nyans och beläggningsstruktur kunnat upptäckas jämfört med vår tidigare sålda mattpolyester. De upptäckta förändringarna gäller enbart kulörerna svart och tegelröd.

Beläggning används vanligtvis till tegelprofilerade tak som Ambassador, Solstad och Originaltaket.

För att undvika missnöjda slutkunder är vi tacksamma om ni som partner, vid försäljning av mattpolysterbelagda tak, kontrollerar om plåtköptet avser komplettering. Kunden bör i så fall informeras om nyansskillnaden.